Česko 2021

Rok 2020 byl z pohledu Karmalogie (karmické numerologie) významný v tom, že to bylo období dvojnásobně nejtěžšího zastavení se, neboť to byl letopočet 4. Čtverka znamená překážky v práci, v životě, zastavení se, sedění na tzv. "židli" a nemožnost se posunout dále. Seděli jsme dlouhou dobu na staré, vrzající židli, ale tu zanedlouho opustíme. Čtverka také symbolizuje agresi nejen ve společnosti, ale i v domácnostech, což si mnozí uvědomili díky Covidu. Po tomto skutečně významném a zlomovém letopočtu se bude žít jinak, než jsme zvyklí, a to se stane problémem pro drtivou většinu lidí.

Z roku "zastaveného" se tedy letopočtem 2021 vrháme do měsíců "pseudosvobodných" a docela chaotických, umluvených a mnohdy výbušných. Chaos nastane na úřadech, ve školách, v provozovnách, realitách, cestování a dalších oblastech, neboť byly tyto dlouhodobě zastaveny v činnosti, a než se to dá vše do normálu, bude konec roku.

ZDRAVÍ 

nás všech se bude zlepšovat nebo zhoršovat dle toho, do jaké míry jsme zodpovědní. Všechno je vždy o lidech. Prosinec 2020 ani počátek roku příštího nemohu pokládat zdravotně za příznivý, pokud se všichni "urveme ze řetězu" na Štědrý den, na Štěpána a Silvestra. V roce 2021, který je nejtěžším možným způsobem rozpínavý, chaotický, cestovatelský a přátelský, by bylo lépe se ještě trochu zklidnit a uvažovat rozumně, abychom se zase za chvíli nedostali do polohy "na židli", usazení pěkně doma, neboť jsme nutně potřebovali vyjet o vánocích za teplem či sněhem za hranice. Covid nezmizí k prvnímu lednu, ten tady bude s námi do té doby, než si uvědomíme, co je v životě důležité. Ovšem každý člověk je jiný, pro každého je tedy důležité v jeho životě něco jiného a chaos nastává. Další hrozbou pro roky 2021 až 2029 ( dvě dvojky až do roku 2030) jsou bezesporu návykové látky a "svobodní mladí ", i "mocní starší " tomuto fenoménu podlehnou, neboť je to IN a do deseti let tady máme hordu lidí s poškozenou psychikou, narušeným vnímáním a schopných kdečeho. 

FINANCE

Po nástupu Covidu zákonitě přichází finanční krize nejen celosvětově, ale i v celé EU. Pokud ještě přihlédneme k migrační "otevřené náruči", kterou již nelze zavřít, tak zde máme krok do desetiletí, kdy budeme zápasit s penězi a obživou. Jsme schopni uživit sami sebe a hordy dalších? Patrně nikoli. A zase je to o lidech, aby si uvědomili, co nutně potřebují, či co nepotřebují, protože je to jen rozmar a jakýsi zvyk z let minulých, docela blahobytných. Krize nebude jen v oblastech domácích financí, ale především ve zdravotnictví, ovlivní také restaurace, bary, malé provozovny a obchůdky, nemluvě o cestovních agenturách, realitách, bydlení, zahraničním obchodě, letectví a dalších a dalších. Covid je spojen se zdravím, zdraví zase s pohybem - tedy volným pohybem - a to vše dohromady se plíživě a chaoticky potáhne celým rokem 2021.

SPOLEČENSKÁ NÁLADA

Společnost je rozdělena na "coviďáky" a "anticoviďáky". Je to něco jako Baník a Sparta. Tedy boj o to, kdo má pravdu. Někteří zastávají názor, že virus je podvod, že vlastně neexistuje, ovšem jiný názor mají ti, kteří tímto peklem již prošli a s útrapami jej přežili. Lidé revoltují a křičet a burácet ještě budou, protože ta dvacet jednička v letopočtu znamená hlasivky, ústa (roušek se hned tak nezbavíme), obličejovou část těla a křik, takže se těšme na opětovné pochody s transparenty typu, "demokracii si vzít nenecháme". Trojka je také o informacích, tedy si pečlivě vybírejte, čím si zaplníte mozkovou kapacitu. Agresivita nám hodně stoupla v roce 2020 a v této podobě se mezi nás bude vtírat i následující rok. Opět a zase bych apelovala spíše na zdravý rozum, umírněnost a ohleduplnost. Jednoduše a prostě: Covid je tu s námi, nevíme, kde se vzal, odkud přišel, či kdo jej do světa vypustil, čeho je schopen, jak bude mutovat, množit se, a zda někdy v budoucnu se nějak záhadně vytratí a zmizí, nebo s námi zůstane, takže to berme tak jako migraci - je tu a zastavit to prostě nejde. U těchto lidí také nevíme, kde se vzali, odkud přišli, či kdo je do světa vypustil, čeho jsou schopni, jak budou mutovat, množit se, a zda někdy v budoucnu se nějak záhadně vytratí a zmizí. S tímto "fenoménem" se mohou vrátit i zcela vymýcené nemoci, ale strach nemám, příchozí jsou jistě "proočkovaní". Jednoduché, ne?

VZTAHY

Ty dostaly pěknou ránu díky povinné covidové izolaci, kdy si hodně žen a mužů uvědomilo, že to prostě dlouhodobě doma s tím druhým, včetně dětí, "nedávají", odkryly se mnohé povahové vlastnosti jedinců, které byly do této doby úspěšně skryty, a mnoho rodin to rozložilo do té míry, že budou mít napilno rozvodoví právníci, a to právě v roce 2021, který je pětkový a pětka je vždy o jakémsi pohybu, odchodech a příchodech. V době před covidem se doma lidé potkávali zběžně, mnohdy večer a tato náhlá a nucená změna v podobě izolace jim vzala ideály o tom druhém, kterého mnozí začali poznávat až nyní, kdy spolu trávili celé dny. Vzrůstalo i domácí násilí, vykázání z bytu a linky důvěry byly přetíženy zoufalými dotazy a stížnostmi dětí. V karmalogii je spojení čísel 2 a 5 vztahově drtivé a tato kombinace čísel se nás bude držet po celý rok. Doporučila bych nadhled a toleranci, neboť pokud se má udržet rodinný život, tak důležitý pro společnost a vlastně v Česku již skomírající, nic jiného nám všem nezbývá. Stran vztahů se musím zmínit ještě o jedné záležitosti, na kterou se musí připravit rodiče, protože nám "dospívají" "dvoulitři" - děti narozené po roce 2000, a tak  se mohou rodiče této  "jiné generace" střetnout i s tím, že jejich dítko, ne zrovna plnoleté, jim přivede ukázat svůj milovaný protějšek původem třeba ze Sýrie, Eritreje či Turecka. Pro mnohé matky a otce to může být šok, neboť jiná kultura je holt jiná kultura, ale nenaděláte s tím nic, protože děti si málokdy nechají od rodičů poradit, příkazy a zákazy nic nevyřeší, pouze posílí revoltu, a tak je potřeba se s tímto fenoménem - běžným i v EU - smířit. Evropa je již těmito lidmi přesycená a "odsytit" se ji nepodaří. A aby toho nebylo náhodou málo, tak již nějaký ten rok jezdí české - prej u nás neprovdatelné - dívky do Egypta či Turecka, kde hledají pořádné "chlapy", aby s nimi mohli v klidu, míru a blahobytu budovat rodiny zde u nás. Je těch správných chlapů v Česku nedostatek?

POLITIKA

Je to nevděčné téma, a jak to tak bývá, každý má na ni jiný názor. Prostě a jasně: politika bude taková, jak to udělají politici, kteří ne vždy mohou rozhodovat za vlastní stát - zatím - ale musí se podřídit rozhodnutím EU. Tedy tato oblast se bude odvíjet od požadavků a nařízení EU, takže ne každý stát, člověk nebo politik s tím bude souhlasit a o revolty a shromáždění nouze nebude. Jedni budou demonstrovat za práva  "bílých", jiní za práva lidí jiných kultur a náboženství, práva budou chtít také bytosti gendrově rozlišené, takže s tímto chaosem si bude muset poradit nejen ten který politik, ale především celá EU, a to chce fakt hodně zdravého rozumu, neboť jinak se to zvládnout nedá. Tak snad jim ještě nějaký zbyl, i když o tom osobně moc přesvědčená nejsem, protože rozum přebijí peníze a moc. 

Celkově by mohl být rok 2021 lépe stravitelný než rok 2020, protože nastupuje vše NOVÉ a ORIGINÁLNÍ, a žezla se chopí generace mladá. Tzv. "střídání stráží", aby vše staré a zatuchlé nahradilo nové. Nastává doba "pokroku" a nových objevů, neboť lidé jsou neskutečně chytří a tak nás i prosinec překvapí přelomovou novinkou - vakcínou na Covid. Sice nikdo neví, jak se to léčí, co to dělá s orgány a kolik to má mutací, a tak vyvinout vakcínu během 7 měsíců na cosi, o čem nic nevím, je zázrak a "po krok". Na leccos jsme si zvykli, cosi vyzkoušeli, snad nám i něco došlo, ale stejně zastávám jednu léty otřepanou větu: "Jaký si to uděláš, takový to máš". 

 

Přeji všem hodně zdraví, rozumné vykročení tou správnou nohou, toleranci a pokoru, a pokud toto vše zvládneme, budeme na konci roku spokojenější a usměvavější.

P.S. Ezohlupci, raději neopisujte, bo vás zavřou. Jasný? Počkejte si raději do 7. 1. 2021 na "Záhady života", tam budou predikce klidné, okleštěné a vhodné...

VAŠE NEGATIVNÍ HANNAH

 

Karmalogie Hannah


CZ +420 721 634 550

hannah19@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode