Karmalogie a zdraví

Zbyněk  NESVADBA

 

Karmalog – specialista na Karmu zdravotní, diagnostika zdravotního stavu z data narození, určení příčiny problému a následné vyčištění – odstranění zdravotní zátěže, detoxikační poradce v oblasti řízené a kontrolované detoxikace organizmu.

Objednání k osobní konzultaci: 

Telefon: +420 777 028 901, Email: zbns@seznam.cz

 

 • dlouholetá praxe v oboru

 • přednášková, lektorská a publikační činnost

 • zdravotní karma

 • detoxikace - očista organizmu dle MUDr. Josefa Jonáše

 

Co vám nabízím?

 OBJASNÍM slovo zdravotní Karma

 UKÁŽI cestu z vašich zdravotních  obtíží

 NASTÍNÍM postup při čištění organismu

 VYSVĚTLÍM přednosti detoxikace-čištění a její nutnost

 URČÍM speciálním měřením zátěže v jednotlivých orgánech

 POROVNÁM anamnézu s měřením

 POSOUDÍM možnou genetickou zátěž – choroby po rodičích

ODHALÍM i jiné zdravotní problémy včetně závislostí

ODVODÍM a stanovím nejvhodnější postup – očistu

VYJASNÍM postup při užívání detoxikačních preparátů

 

 

Očkování z pohledu detoxikační medicíny.

Problematika očkování je v současném světě velmi diskutované téma. Pro nás je to záležitost obzvláště pikantní. Ještě z dob socialistické diktatury jsme byli zvyklí na to, že očkovat je nutné, povinné, a pokud by člověk něco takového odmítl, bude potrestán.
Teprve nedávno proběhly soudy s lidmi, kteří odmítli očkování svých dětí. Výsledek?
Nikdo sice nemůže rodičům přikázat, aby nechali očkovat své dítě, ale zároveň mateřská školka nebo škola může takové dítě odmítnout vzít do kolektivu jako potencionálního šiřitele některé infekce.
Celá diskuze se strhla na základě toho, že ve světě vznikla řada zájmových skupin, které sbíraly data o nežádoucích účincích očkování. Vyšlo najevo, že očkování není tak neškodná záležitost, jak jsme si mysleli, a že může být spojováno i se vznikem velmi závažných zdravotních poruch. Dosud jsme žili v domnění, že krátkodobá teplota, neklid nebo rozmrzelost jsou maximum, co se může dítěti po očkování stát, a vše ostatní jsou jen příznivé výsledky tohoto konání. Mohl bych však citovat celou řadu prací a sdělení webových stránek, které ukazují na lehčí i závažné komplikace očkování. A tak se nás rodiče začínají ptát na to, zda očkovat, či neočkovat a co udělat, aby očkování dopadlo dobře.

Nejsouhrněji se k problematice očkování u nás vyjádřila profesorka Strunecká ve svých knihách Doba jedová, Doba jedová 2, Varovné signály očkování či Jak přežít dobu jedovou a také na webových stránkách www.rizikaockovani.cz. 

Je škoda, že téměř nikdo z pediatrů zmíněnou literaturu nezná a nevyhledává diskuze o očkování. Argumentace těchto lékařů je pak často velmi primitivní a nezodpovědná, tudíž na první pohled nevěrohodná.
Lidé sečtělí a informovaní, ačkoliv jsou třeba zastánci očkování (aktivní imunizace), připouštějí řadu různých problémů a komplikací, avšak trvají na tom, že celkový přínos očkování je nepochybný. To však není tak docela pravda. A možná, že to není pravda vůbec. Budeme-li posuzovat očkování dětí pouze z hlediska vymýcení
nebo snížení různých nemocí spojených s mikroorganismy, pak skutečně musíme uznat, že je velmi významným krokem. Není to však zcela jednoznačná záležitost, protože například studie týkající se současné epidemie černého kašle ukazují, že jím onemocní daleko častěji děti očkované než děti neočkované.
Dokonce existuje řada evropských i zámořských studií, které ukazují, že u očkovaných dětí se objevuje vyšší nemocnost než u dětí neočkovaných. Jsou ovšem i studie opačné – těžko v tomto smyslu dělat rozhodčího. Budeme-li však očkování posuzovat ještě z dalších hledisek, pak už vůbec věc není tak jednoznačná.
A to se budu snažit v tomto článku ukázat.
Sám mám jednu zkušenost, která významně utvořila můj pohled na očkování. Stalo se tak při narození jednoho z mých synů. Již v porodnici, jak bylo běžným zvykem, ho chtěli naočkovat proti tuberkulóze.
Očkování jsme se ženou rezolutně odmítli s vysvětlením, že třídenní novorozeně neznáme, neznáme jeho zdravotní stav, nevíme, jakým způsobem se chová a kdo to vůbec je, a jestliže nastanou změny po očkování, pak nebudeme schopni posoudit, že se tak stalo právě po očkování, a budeme se domnívat, že je to
věc, která by přišla ať tak, nebo tak. Náš protest vzbudil v porodnici rozruch a žena byla vystavena velikému nátlaku lékařských kapacit. Přesto nepovolila. Za půl roku od tohoto incidentu bylo očkování novorozenců proti tuberkulóze staženo s vysvětlením, že přinášelo více škody než užitku. Žena neváhala a dostavila se do
porodnice. Doufala, že se dočká jisté satisfakce. Pochopitelně se nedočkala, odnesla si pouze snůšku arogance. Taková zkušenost u člověka vytvoří jistý názor na to, jakým způsobem se interpretují a obhajují i věci zjevně pochybné.

 
Hliníková hrozba

Pokusím se vysvětlit svůj názor na to, že očkování zcela významně změnilo lidstvo, a to směrem negativním. Abychom tento názor pochopili, musíme vědět, že očkovací vakcíny přináší do organismu dva druhy problematických toxinů. Jeden toxin jsou cizorodé látky, mezi kterými vévodí především hliník, rtuť, nakonec formaldehyd a celá řada dalších látek. Aplikace vakcíny přinese do organismu až stonásobně větší dávku hliníku, než je fyziologicky přípustné. Aplikace injekcí způsobí, že hliník se stoprocentně dostane do organismu a rozptýlí se v něm. Hliník se v mnohonásobně menším množství nachází i v potravinách, ale jedná se o množství zanedbatelné a z potravin se navíc vstřebává jenom jeho nepatrná část. Hliník nemá v lidském organismu žádný smysl, nikde ve tkáních se fyziologicky nevyskytuje a jeho působení je v každém případě toxické.
Myslím, že nemusím vysvětlovat, že i působení rtuti je toxická záležitost. Podle profesorky Strunecké se v trávicím traktu do krevního oběhu vstřebává pouze 0,3 % hliníku obsaženého v potravinách. Injekčně podaný hliníkový adjuvans se vstřebává se stoprocentní účinností. Hliník je ve vakcíně obsažen proto, že na jeho povrchu se vytváří komplexy antigenů, které potom evokují zvýšenou produkci protilátek. Vakcíny s hliníkem jsou tedy mnohonásobně účinnější, než by byly bez něj. Komplexy antigenů vázané na soli hliníku však neprocházejí síty v glomerulech(ledviny), a proto organismus není schopen se od těchto toxinů sám očistit. Uvádí se, že vyloučení těchto látek, které se dostanou vlivem očkování do organismu, trvá asi padesát let. Protože děti, zvláště kojenci, nemají ještě plně vyvinutou hematoencefalickou bariéru, která chrání mozek před proniknutím cizorodých látek, tyto toxiny snadno pronikají do jejich mozku. Například hypothalamus není touto bariérou chráněn vůbec. Mimo to se hliník ve vakcínách nachází ve formě nanostruktur, a tudíž velmi snadno proniká do buňky, v níž nesmírně škodí.
Někdy v osmdesátých letech minulého století světem proletěla zpráva o tom, že lidé trpící Alzheimerovou demencí mají v mozku vysokou hladinu hliníku. Tudíž – a dodnes to není vyvráceno – je tento typ demence spojován s hliníkem. Hliník se nachází i v řadě potravin, jak už jsme uvedli. Ve větším množství jej nalézáme v průmyslových potravinách. Hliníkovými solemi se upravuje těsto, což způsobí, že je trvalejší, chuťově zajímavější atd. Hliník se nachází i v řadě přípravků, které se používají na snížení acidity žaludku, při pálení žáhy, ale také v řadě kosmetických prostředků, speciálně v antiperspirantech.
Pro objektivitu je třeba říci, že hlavní zátěž hliníkem v lidském organismu sice pochází z očkovacích vakcín, ale do organismu se dostávají i jiné toxické kovy, především rtuť, ale i stříbro, zlato, chrom, nikl, platina, kadmium a další. To vše tvoří závažnou toxickou zátěž především v nervovém systému. S očkovacími vakcínami se do organismu dostává i karcinogenní formaldehyd, neurotoxicky působící glutamát, ale také viry a fragmenty cizorodé DNA; hlavní aktivní látka očkovacích vakcín. Strunecká uvádí, že ve vakcínách se nachází ještě 77 přídatných látek, které jsou pro organismus škodlivé a především cizorodé.

 
Toxiny z vakcín poškozují nervové buňky.

Víme, že nervová buňka je schopna se detoxikovat jedině prostřednictvím gliových buněk, a to v celém nervovém systému člověka, tedy nikoliv pouze v centrálním nervovém systému, ale i v jiných strukturách nervového systému (v míše, periferních nervech, enterálním nervovém systému, srdečním nervovém systému či autonomních nervech). Jestliže toxiny z vakcín tuto cestu detoxikace nervové buňky zablokují, je spuštěn velmi škodlivý proces. Celý tento proces se skládá z řady toxinů (hliník, rtuť a jiné přídatné látky vakcín, částice cizorodé DNA, virů a bakterií, které vyvolávají zánětlivý proces). Jedním z těchto toxinů jsou i metabolické procesy, a tudíž i metabolity samotné buňky. Jako příklad si můžeme vzít opět Alzheimerovu demenci.
Za normální situace vzniká v nervové buňce odpadní bílkovina beta-amyloid, která se z této nervové buňky dostává dál, a tudíž se nehromadí v neuronu. Jakmile však dojde k jejímu hromadění, buňka se poškozuje a degraduje. Mohu vás ubezpečit, že tam bude.
V buňce se tedy hromadí jak toxické látky, tak také vlastní metabolity buňky. Tyto toxiny blokují detoxikaci nervové buňky přes gliový systém. To má velmi závažné důsledky. Podle genetické dispozice totiž k tomuto procesu dochází v nejrůznějších částech nervového systému. V nejhorším případě k tomu může dojít v neuronech mozkové kůry. Potom záleží na tom, kdy se tak stane. Jestliže se s tím setkáme u novorozenců, vidíme velmi problematický psychomotorický vývoj, často tragického charakteru. Pomocí našich přístrojů můžeme zjistit, že jde o toxicky postiženou buňku mozkové kůry a zároveň o toxicky postiženou gliovou buňku. K tomuto toxickému procesu však může dojít třeba také v temporálních lalocích a potom hrozí nebezpečí epilepsie, migrény či záchvatů vzteku nebo jiných záchvatovitých stavů.
Frontální kůra může přinést známky psychózy, halucinací, bludů nebo alespoň postižení paměti a sociální inteligence. Velmi rozšířená je toxická zátěž tohoto charakteru v buňkách řídících imunitní systém, tedy v parietálním laloku. Dochází pak ke vzniku alergií, autoimunitních procesů.
Vina se přičítá na vrub stresu a jiným civilizačním faktorům, ale já tvrdím, že za to
může především očkování. To se však obtížně prokazuje. Přesto existují srovnávací studie, které dokazují, že neočkované děti mnohonásobně méně trpí alergiemi, astmatem, ekzémy a jinými nemocemi tohoto typu. Jestliže přijmeme tuto hypotézu, pak se nám poodhalí i problematika stále vzrůstajícího počtu rakoviny, protože i o ní rozhodují jisté struktury našeho mozku.
Stejně tak mohu pokračovat přes hormonální poruchy, funkční neplodnost, deprese, zkrátka k mnoha chorobám, které souvisí s nervovou soustavou. Tedy nejen s mozkem, jak již bylo řečeno. Potom můžeme tvrdit, že nárůst všech těchto nemocí, který je nezpochybnitelný, souvisí s počátkem očkování, které bylo zavedeno jako povinné, to znamená, že od poloviny minulého století postihlo 99 % populace.

 
Nebezpečné kombinace

Samozřejmě že k této blokádě detoxikace neuronu může docházet i z jiných důvodů, náš organismus se může setkávat s jinými infekcemi nervového systému, s toxickými kovy, radioaktivními látkami, chemikáliemi a metabolickými toxiny. Velmi často se však setkáváme s kombinací těchto jevů a potom můžeme sledovat také různou závažnost těchto onemocnění. Pochopíme- li tento jev, dojde nám, že pokud hovoříme o očkování, pak nemluvíme o jediné příčině tohoto toxického nervového procesu. Ještě bych rád upozornil, že kdyby přestalo lidstvo s očkováním, všechny výše zmíněné zdravotní problémy by zajisté zcela nevymizely. Snížil by se však určitě jejich počet a především progresivita.Nárůst těchto problémů lze částečně přičíst vzrůstajícímu očkování mimo základní sérii aplikace vakcín, a to proti pneumokokům, virům hepatitidy, meningokokům, HPV, klíšťové encefalitidě a dalším. V posledních padesáti letech se také rozmáhá cestování po světě. Při cestě do některých oblastí je třeba projít sérií dalších očkování (proti choleře, žluté zimnici a dalším tropickým chorobám). Zátěž očkováním se tedy neustále zvyšuje. K tomu si připočtěme i zhoršující se stav životního prostředí a přísun toxických látek prostřednictvím průmyslově vyráběné stravy, jako je přísun
glutamátu, hliníku (vždyť třeba v mražené pizze, koláčích a dalších pekárenských výrobcích je obsah hliníku více než dvěstěnásobný oproti přirozeným čerstvým potravinám).
Proto nemůžeme očekávat, že by oficiální medicína zaujala k očkování kritický postoj – najít důkazy, které by proti němu svědčily, je velmi obtížné. Avšak pro nás, kteří se zabýváme detoxikací a můžeme testovat stav nervové buňky prostřednictvím naší přístrojové techniky, jsou to věci nepochybné.
My nejsme ti, kteří by dokázali změnit tento svět a zbavit ho mnohdy i zbytečných toxických zátěží, proto musíme hledat pomoc, kterou stávajícímu světu můžeme nabídnout. Naším pomocníkem jsou detoxikační preparáty, jimiž dokážeme bravurně a účinně obnovit detoxikační procesy nervové buňky, a to tak, že vyčistíme
gliový systém. Dokážeme posílit schopnost organismu vylučovat těžké kovy a jiné anorganické i organické toxické látky, které jsou z velké části přinášeny do organismu prostřednictvím očkovacích vakcín.
Nemusíme se rozhodovat o tom, zda veškerá zátěž pochází z očkování nebo i z jiných zdrojů, protože náš postup eliminuje jak přítomnost toxických kovů, tak i organických toxinů. Spouští schopnost organismu provádět detoxikační procesy. Kdyby tomu tak nebylo, pak by museli onemocnět všichni, muselo by to mít 100% následek u všech lidí dýchajících tento vzduch, konzumujících tyto potraviny, u všech lidí naočkovaných. Není tomu tak, i když nemocnost obyvatel v civilizovaných zemích dosahuje závratného čísla sedmdesáti až osmdesáti procent. Přesto právě ta zdravá část populace nám dokazuje, že imunitní systém těchto lidí je schopen zvládnout příliv toxinů a uchovat dobrou funkčnost organismu. Mohli bychom takto vysvětlit mnoho psychopatologických činů a jednání, s nimiž se setkáváme, a především bychom mohli zastavit zdánlivě nezastavitelný vzestup zdravotních problémů, které devastují lidstvo a prodražují mu existenci natolik, že člověk již téměř není schopen vydělat na to, aby jeho zdraví bylo současnou chemicko-operační medicínou udržováno. Naše pomoc je v tomto smyslu prakticky zadarmo. Člověk pouze musí být schopen přemýšlet. Jedna lidová moudrost říká, že přemýšlení někdy bolí – a toho se obávám…

 

MUDr. Josef Jonáš

 

 

Očkování

Dnes jsem přesně ve 12.00, seďa u kadeřníka, slyšela z rádia zprávu o vyšších sankcích pro rodiče i pediatry, které prej schválili poslanci (snad je to ale pravda...), pokud nebudou chtít NAOČKOVAT své dítě. Nepřekvapilo mě to.
 
Věděla jsem, že přitvrdí, protože zdravotní loby je hold o penězích a systém je systém... Zvláště dnešní den je o velkých korporacích, firmách a zisku, ale to je spíše můj obor, který mám dokonale zmáklý.
 
Minulý týden (protože jsem věděla, jak to dopadne) nabídl můj muž rodičům, kteří se patrně nebudou moci vyhnout očkování, pomoc v podobě přípravy dětského organizmu na očko a nastartování imunitního systému miminek. A byl poprask! Byla jsem označena za zlatokopku, která nechce bojovat, ale klidně ožebračí jiné maminky, které za neočkování bojují jak lvice a příspěvek mého muže byl odstraněn. Z osočení mé osoby si nic nedělám, protože nevědomých lidí a lidiček, kteří si myslí, že porazí zdravotní lobby jsou kýble a navíc - jsem na to zvyklá. Je to jejich boj.
 
Nicméně vám všem chci sdělit, že jsme zkušeností s očkování prošli, vnuk byl 2 dny po vakcinaci přijat na JIP a 15 dní v umělém spánku. Subdurální krvácení do mozku. Zakrvácená sítnice následně ukázala na to, že vnuk, kterého máme v pěstounce nevidí...
 
Nechci tady plakat na vlastním hrobě, ale nikdo nám PÍSEMNĚ nepotvrdil, že je to následek očkování, i když mezi čtyřma očima se k tomu přiklonili tři odborníci. Od té doby můj muž připravuje Samuela na dobu, až bude muset opět podstoupit očkování (od té osudné JIPKY neměl totiž ani rýmu), které ovšem oddalujeme, neboť máme skvělého pediatra... Nevím, jak skvělý bude po dnešku, ale neztrácíme naději.
 
Pomoc všem maminkám nabízím tedy jménem svého muže znovu... Máte všichni právo volby. Horda z vás má jistě na pokuty a neustálé hledání nového a nového pediatra, případnou emigraci, či jste připraveni nezačlenit dítě do kolektivu a být s ním dlouhodobě doma, ale pro ty ostatní jsme zde.
 
Tedy: Dotazy na email zbns@seznam.cz
 
P.S. Zlatokopka nejsem, přátelé! Píši knihy a mám svoji vlastní školu Karmalogie, tedy na pokuty bych měla, ale vím, že tento stát bude přitvrzovat v sankcích...
 
Stále Vaše Hannah
 

 

Karmalogie Hannah


CZ +420 721 634 550

hannah19@seznam.cz