Co je to karma?

Karma v numerologii (Spirit 07/2010)

„Díky časopisu Horoskopy jsem se začala víc zajímat o numerologii. Dá se říci, že jsem jí propadla. Jak jsem totiž zjistila, z čísel je možné zjistit hodně věcí. Mě ale zajímá, jestli numerologie nějakým způso bem zachytí i karmu člověka…“ napsala do redakce Martina D. z Tábora.

Zapátrali jsme mezi numerology a skutečně objevili ženu, která se přímo na karmickou numerologii specializuje. Karmaložka Hannah J. Nesvatba napsala na toto téma již několik knih, před časem otevřela první školu karmické numerologie v České republice a nedávno založila (spolu s prvními absoloventy své školy) První cech karmalogů. Má řadu aktivit, přesto si našla čas a na naše otázky ochotně odpověděla.

 

Co je podle vás vlastně karma?

“Dle mého - a také to tímto způsobem učím - je karma jakýsi dluh. Dluh z životů minulých, pokud tedy připustím, že nějaké minulé životy jsou a byly. Je to víceméně negativní energie, která nás nutí v jistých životních etapách dělat stejné chyby a mnohdy negativní věci. Energie, která negativně ovlivňuje náš život a životy našich blízkých. Karmu tedy pokládám za jakýsi OSUD. A vzhledem k tomu, že - jak se říká - každý je strůjcem svého osudu, můžeme, pokud jsme s vlastním karmickým problémem seznámeni., čelit osudu lépe, ne-li si jej maličko prozářit. Mnoho mých klientů na můj výrok o tom, že mají život zatížen Karmou mi odvětí: "To není možné, já jsem loni pořídil do koupelny novou." Tedy není karma jako karma , ale obě, pokud s nimi náležitě nezacházíme a něco si o nich nepřečteme, dovedou udělat pořádný výbuch! Někdo říká, že existuje i „dobrá" karma. Nevím, ale dobrý dluh nemohu akceptovat. Dobrý může být pouze skutek. Takže nerozlišuji karmu dobrou a špatnou, ale karmu velkou, malou a nejtěžší.“

 

V čem se liší karmická numerologie od té klasické?

“Kasická numerogie mě jako začátečníka před 17 lety neuspokojila. Nedala mi odpovědi na to, co jsem chtěla vědět, co jsem si nedokázala vysvětlit. Třeba proč se mi zabil bratr, proč tragicky zahynul bratranec, proč je v naší rodině tolik neštěstí a bolu, když nejsme špatní, nekonáme zlé věci a jsme pracovití a vzdělaní? Proč máme dojem, že máme těžší život než ostatní? Neustále jsem si opakovala věty typu: "Proč zrovna já? To se může stát jenom mě! Za co? Co jsem komu udělala?“ Vystudovala jsem školu věšteckých umění, ale ani ta mi nedala odpověď. Nakonec mě příjemně nakopla jedna z knížek Lindy GOODMANOVÉ a byla jsem v obraze. Důkladně jsem si pročetla její pojetí jednoduchých a složených čísel, pak jsem asi 10 let sbírala a porovnávala data, abych pochopila, že tento systém funguje tak precizně, že mám před čísly a daty narození hlubokou pokoru. Klasická numerologie umí spoustu věcí, ale karmická mi odpoví na otázky typu: co se kdy může stát, proč se to může stát a za jakých okolností se to stát nemusí. Tedy specifikuji dle data narození jednak karmu, v druhé řadě poznám, kde se ta mrška vzala a za třetí specifikuji den, měsíc či rok a oblast, kterou může postihnout nějaký malérek. A to je to, co lidem zjednodušuje a může usnadnit život. Pokud pochopíme, že za naše nynější problémy nenese zodpovědnost matka, která nám, dle našeho mínění, pokazila v dětství život, ale že jsme součástí karmy rodinné, přestaneme se obviňovat, pokusíme se pochopit jeden druhého a bude se nám lépe žít, ne?“

 

S jakými problémy se na vás mohou lidé obrátit?

“Je jich celá řada a nevím, zda všechna ta bolavá témata stačím vyjmenovat. Tedy: určím osobní, partnerskou či rodinnou karmu a dle toho poznám a řeším problémy jako jsou partnerský rozkol, nemanželské děti, nesnášenlivost dětí a rodičů, bankroty, dluhy, exekuce, drogy, nehody, úrazy, cestování a mnohé a mnohé další. Lidé často nechápou, proč ten či onen člověk zemřel, za jakých okolností. I na tyto citlivé otázky dám lidem odpověď. V neposlední řadě pracujeme s mužem na diagnostice zdravotního stavu z data narození a již poznáme diabetes, kloubní problémy, ženská onemocnění, duševní poruchy, kardiovaskulární, plicní i kožní onemocnění, popřípadě sklerozis multiplex. Rozpoznáme v datu klienta, ke kterému rodiči geneticky patří, a pak již záleží na něm, zda si nemoci, kterými rodič trpí, pohlídá, či mávne rukou. Právo volby mají všichni.“

 

S jakými daty pracujete?

“Jako běžný numerolog. Základem je datum narození klienta a já si vypočítám čtyři veličiny. Číslo dne, měsíce, roku a životní číslo. Pokud se v některém tomto součtu objeví číslo 4 nebo 8, pak je klient zatížen velkou karmou, čili velkým dluhem. Pokud se dopočítám k sedmičce, je zatížen karmou malou, a pokud je jeden z výsledků 29, pak má co dělat tato bytost s karmou nejtěžší. Následně jsem schopna zodpovědět otázku, po které rodinné linii je karma dětí, zda z otcovy či matčiny strany. Ona se totiž skutečně dědí jako například geny. A to je pokrok v numerologii, neboť pokud pochopím a ověřím si, že z generace na generaci se v rodině opakuje a předává tentýž malér a problém, mohu to být při troše dobré vůle právě já, kdo to zastaví a uzavře karmický kanál. Je to jednoduchý systém, ale jak jsem řekla, funguje velice přesně. Mnozí lidé by se patrně podivovali nad tím, že je možné z data narození poznat zloděje, záletníka, despotu či vražednici, sebevražedné úmysly či schizofrenii, lháře, bohéma, gaye, indigové dítě nebo třeba vědce. Není na tom nic složitého, pokud zpracujete několik stovek dat. Dělala jsem rozbor na spartakiádního vraha Straku, Jiřího Kajínka, vysvětlila jsem karmalogicky Titanik, tragédii Lady Diany i neštěstí ve Studénce včetně povodní. Mám karmicky zpracovanou Katyňskou tragédii, vraždu Dariny Krobotové, heparinového vraha Zelenky, tragickou smrt Karla Svobody i masovou vražedkyni Olgu Hepnarovou a manžele Stodolovi. Údajné prokletí rodu Kennedyů není nic jiného než opakování a předávání nejtěžší karmy z generace na generaci.“

 

Kolik karmalogů podobně jako vy v Česku působí?

“Víte, před časem jsem byla jediná a identifikaci karmy z data numerologie jsem si nechala patentovat. Teď své zkušenosti předávám dál. Mezi své žáky a posluchače si vybírám jednotlivce dle jejich data narození. Potřebuji duchovní bytosti, které mají pro numerologii vlohy a pochopí celou problematiku. Navíc je nutný v tomto oboru jakýsi blíže nespecifikovaný jemný a soucitný přístup k tomu, co dělám a hodně pokory, neboť za karmalogem nechodí lidé šťastní, nýbrž takoví, kteří mají za sebou nelehký život. Neotevřela jsem běžnou "výrobnu" karmalogů, snažím se naučit tuto nauku ty nejlepší a nejduchovnější lidičky, kteří toho nebudou zneužívat pro vlastní sobecké obohacení, aniž by do toho dali vše dobré ze svého já. První takové vlaštovky již mám. Je jich dvacet a jsou z různých částí republiky, neboť lidiček, do nichž se vsakuje neštěstí jako do houbičky na tabuli voda, je dost a dost v celé zemi. Jsem na ně pyšná, protože jsou již na takové úrovni, že mohou mnoha lidem rozzářit a prosvětlit jejich životy, za což jim právem již předem velice děkuji. Do nynější doby jsem se neměla s kým o karmě poradit, ale teď už mám. Jsem přesvědčená, že pokud lidé pochopí chyby, kterých se dopouštějí sami na sobě a svých rodinách, budou schopni pochopit celou Zemi a pomoci jí od neskutečného bolu. Každý ale musí začít sám u svého dluhu, u své karmy.“

(zem)

Karmalogie Hannah


CZ +420 721 634 550

hannah19@seznam.cz
Vytvořeno službou Webnode